ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα τελευταία χρόνια ομάδα συγχωριανών μας με το όνομα Ομάδα Ζηλιστινών έχουν δημιουργήσει και οργανώσει αξιόλογες  πολιτιστικές πρωτοβουλίες.