Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Αυγούστου 2018 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. , στην έδρα του Συλλόγου στην Κυδωνιά, στην οποία θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ενημέρωση επί των οικονομικών του Συλλόγου – Εισήγηση Ελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση Οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων από την Γ.Σ.

2. Ετήσια συνδρομή μελών

3. Ενημέρωση των μελών για τις μέχρι σήμερα δράσεις του Δ.Σ. και συζήτηση επί των επικείμενων δράσεων αυτού

4. Οιοδήποτε νέο θέμα τεθεί από τα μέλη και εγκριθεί προς συζήτηση από το Δ.Σ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα συζήτησης , στις 12 Αυγούστου 2018 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.

Ενημερώνονται τα μέλη ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν αυστηρώς μόνο τα οικονομικώς ενήμερα μέλη ή και νέα μέλη που θα εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Το κόστος εγγραφής είναι 5,00 ευρώ και η ετήσια συνδρομή 10,00 ευρώ.

 

16/07/2018

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Κατηγορίες: syllogos